De Club van 25 is terug van weggeweest! Vanaf begin september gaan we weer van start met de werving én oprichting van deze club van ‘sponsoren’ en we kunnen ieders hulp goed gebruiken!

Wat is de Club van 25?
Als je lid wordt van de Club van 25, sponsor je eenmalig (voor het aankomend seizoen 2017/ 2018) een bedrag van (minimaal) € 25,00 aan de vereniging. Dit geld zal worden besteed binnen de vereniging. Iedereen die handbalvereniging Sani4all / H.V. Artemis ’15 een warm hart toedraagt kan lid worden van deze club. Leden van de Club van 25 kunnen zowel spelende leden als niet-leden zijn, ook vaders, moeders, broers, zussen, opa`s, oma`s, bedrijven en instellingen kunnen zich hierbij aansluiten.

Besteding opbrengst Club van 25
Het geld dat binnenkomt via de Club van 25, zal in eerste instantie gebruikt worden voor de jeugd. In onze toekomstplannen willen we de jeugd prioriteit geven binnen de vereniging. Hierbij valt te denken aan zaalhuur voor onze mini-handballers, nieuwe ballen en ander materiaal voor de jeugdafdeling. Maar ook zal het geld besteed worden aan activiteiten voor de gehele vereniging zoals de jaarlijkse afsluitdag.

Hoe kun je lid worden van de Club van 25?
Iedereen die lid wil worden van de Club van 25 kan zich inschrijven via bijgevoegd machtigingsformulier. Hierop dienen naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van het Clubvan25-lid/ de sponsor genoteerd te worden. Daarnaast kan ingevuld worden voor welk bedrag (minimaal € 25,00) men de vereniging wilt sponsoren, gevolgd door het IBAN rekeningnummer en een handtekening ter akkoord. De ingevulde inschrijfformulieren kunnen vóór 8 oktober a.s. ingeleverd worden bij de trainer/coach. De vereniging zal zorg dragen voor een eenmalige automatische incasso van het sponsorbedrag, welke zal geschieden in november 2017.

Waarom word je lid van de Club van 25?
Er zal bekend worden gemaakt wie er lid zijn van de Club van 25. Zowel op de website van Sani4all/ H.V. Artemis ’15, als op de Facebook-pagina zal hierover worden gecommuniceerd. Daarnaast zal er een bord met leden van de Club van 25 worden geplaatst in Sporthal de Bongerd in Doetinchem en in het Koningin Beatrix Centrum in Wehl. Dit geldt zowel voor particulieren sponsoren als voor eventuele bedrijven/ instellingen. Voor hen wordt tevens gezorgd voor een kwitantie. Alle leden van de Club van 25 worden per e-mail en via de Facebook-pagina op de hoogte gehouden over de voortgang en de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

Alle hulp is welkom!
Alle leden, trainers, coaches en vrijwilligers kunnen een steentje bijdragen om de Club van 25 tot een succes te maken! Wij vragen jullie om in jullie (nabije) omgeving op zoek te gaan naar leden voor de Club van 25. Alle machtigingsformulieren kunnen vóór 8 oktober a.s. worden ingeleverd bij de trainers welke door de sponsorcommissie zullen worden ingenomen. Ook kunnen de machtigingsformulieren worden ingeleverd bij de penningmeester van Sani4all / H.V. Artemis ’15, Jens Roozendaal.

Wij hopen op jullie hulp en inzet bij deze actie!
Met vriendelijke groet,

De sponsorcommissie

 


club-van-25-machtiging 2017-2018