Handballen bij H.V. Artemis ’15

Handballen bij de H.V. Artemis ’15 is natuurlijk ontzettend leuk en sportief! Je kunt eerst eens een paar keer meetrainen, dat verplicht tot niets. Je krijgt de regels uitgelegd en misschien speel je wel een oefenwedstrijd mee. Als je besluit lid te worden krijg je een aanmeldingsformulier en mag je aan bondswedstrijden mee spelen.

Na ontvangst van het aanmeldingsfomulier wordt automatisch samen met het lidmaatschap van de vereniging het lidmaatschap van het Nederlands Handbal Verbond geregeld.

Je kunt het inschrijfformulier ook downloaden, invullen en mailen naar het onderstaand adres van de ledenadministratie. We ontvangen ook graag een digitale foto, die hebben we nodig voor de aanmelding bij het NHV.

Let op: opzegging van het lidmaatschap kan alleen in de maanden mei en juni dit betekent voor 1 juli. Opzeggen na 1 juli verplicht je tot betaling van de contributie voor het volgende seizoen. Opzeggingen bij overmacht gedurende het seizoen worden beoordeeld door het bestuur. Een en ander terug te vinden in ons huishoudelijk reglement.

Contactgegevens ledenadministratie
Laura Ambting-Berendsen
e-mail: ledenadministratie@hvartemis15.nl
Telefoon 06 18 06 70 32

Of te versturen naar:
Hof van Rome 38
7007 JZ Doetinchem


AANMELDFORMULIER


DIGITAAL AANMELDEN